EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-05-2021 20:20   Güncelleme : 03-05-2021 20:20

TÜİK’in 1.68’lik enflasyon artışı, ENAGrup’un raporunda 2.62 çıktı

TÜİK’in aylık yüzde 1.68’lik enflasyon artışı, ENAGrup’un raporunda yüzde 2.62 olarak çıktı.

TÜİK’in 1.68’lik enflasyon artışı, ENAGrup’un raporunda 2.62 çıktı


 

TÜİK’in açıkladığı verilere yönelik şüpheler devama ederken, ENAGrup’un Nisan 2021 Dönemi ENAGrup Enflasyon Raporu ve Ekonomik Analiz raporunda bu konuda dikkat çekici sonuçlar çıktı. 

Raporda, koronavirüs pandemisinden beri fiyatların üzerindeki baskının bütün piyasalarda kendisini oldukça fazla hissettirdiğini vurgulandı.

Rapora göre, fiyatlar genel seviyesinin Nisan 2021 döneminde yüzde 2,62 arttı.  TÜİK ise açıklamasında bu artışın geçen aya göre yüzde 1.68 olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Nisan 2021 döneminde yüzde 2.62 artan fiyatlar genel seviyesinin son dönem ekonomik gelişmelerle ile birlikte değerlendirilmesi yararlı olacaktır” denildi.

Söz konusu baskıların temel olarak reel ücretlerden uluslararası ticaretin formasyonuna, turizmden döviz rezervlerinin yapısına kadar çok yönlü etki ortaya çıkardığı aktarıldı.


 
Raporda bunlar beş başlıkta incelendi. Bu başlıklarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"1. Emtia Piyasalarındaki Fiyat Baskısı
Emtia piyasalarında Mart 2020 ile Nisan 2021 döneminde kayda değer bir fiyat artışı gerçekleştiğini görüyoruz. Alüminyum, petrol, buğday, kahve, mısır altın, canlı kırmızı et ve şeker gibi birçok ürünü kapsayan emtia sepet fiyat endeksi bu dönemde yüzde 50’den fazla yükselmiş ve küresel enflasyon üzerinde baskı kurmuştur.
2. Uluslararası Ticaretteki Gelişmeler
Uluslararası ticaret istatistiklerindeki ölçüm yöntemi artık genelleştirilmiş ticaret sistemi kapsamında da yapılmaktadır. Ölçüm yöntemi değiştikten sonra uluslararası ticaret hacminde görülen artışlar, Türkiye ekonomisinde beklenen değişimleri getirmemiştir. Ticaretin genel olarak etkilediği reel ücretlerde, istihdamın yeniden yapılanmasında ve benzeri niteliklerde bir ilerleme görülmediği gibi, pandeminin neden olduğu istihdam kaybının yerine konmasında da olumlu bir gelişme gerçekleşmemiştir. Tüm bunlar fiyatlarda yukarı yönlü bir baskının nedeni olabilmektedir.
3. Döviz Rezervlerinde Oluşan Yapısal Bozukluklar
Brüt döviz rezervlerinin 85 milyar $’ın üstünde gözükmesine rağmen, net rezervlerin son dönemde en alt düzeylere inmesi ödemeler dengesi sorunu olarak karşımıza gelmektedir. Bunun yanında, swap hariç döviz rezervlerin ise Türkiye ekonomisinde alışılmamış biçimde eksi 45-60 milyar dolar bandında olmasını, uzun dönemli ithalat politikasında engeller oluşturabilecek yapısal bir bozukluk olarak görmek gerekiyor. Öyle ki, bu yapısal sorun ise döviz kuru baskısı ile hem üretici hem de tüketici fiyatlarına baskı yapar niteliktedir.
4. Turizm Sektöründe Yaşanacak Sorunlar
Yaz aylarının başladığı bu günlerde aşılamanın da beklenen düzeyde gelişmemesi, Türk turizm sektörünün uluslararası düzeydeki karşılaştırmalı üstünlüğünü olumsuz etkileyecek niteliktedir. Bu ise cari açığı artırarak döviz kuru kanalıyla enflasyonist baskıyı güçlendirecektir.
5. Merkez Bankası Para Politikası
Önümüzdeki birkaç ay içinde, enflasyonunun yapışkan ve yukarı yönlü niteliği faiz politikasında gevşeme olasılığını azaltmaktadır. Ödemeler dengesindeki yapısal bozuklukların da buna olanak vermeyeceğini de belirtmek yanlış olmaz."