EĞİTİM
Giriş Tarihi : 17-06-2022 21:18

Sınava girmeden okunacak dualar nelerdir? YKS-TYT-AYT-YDT üniversite sınavlarına girmeden önce okunacak dualar ve meali! Sınav duası hangisi?

YKS sınavı yaklaşırken öğrenciler sınava girmeden önce okunacak dualar nelerdir araştırıyor. Sizler için sınav dualarını derledik. Peki, YKS-TYT-AYT-YDT üniversite sınavlarına girmeden önce okunacak dualar ve meali nedir? Sınav duası hangisi? İşte sınav duaları Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Herkese sınavlarda başarılar dileriz...

 Sınava girmeden okunacak dualar nelerdir? YKS-TYT-AYT-YDT üniversite sınavlarına girmeden önce okunacak dualar ve meali! Sınav duası hangisi?

 Öğrenciler eğitim hayatlarında başarılı olmak için dua okumaktadırlar. Sınavlara girmeden önce bir çok dua okunur. Peki sınava girerken okunacak dualar nedir? Sınava girerken hangi dualar okunur? Başarı için hangi dualar okuması gerekiyor? Sınav duası nedir? Fiili dua ne demektir? Sınava girmeden okunacak dualar nelerdir? YKS-TYT-AYT-YDT üniversite sınavlarına girmeden önce okunacak dualar ve meali! Sınav duası hangisi?

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız''

Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."ANLAMI:

"Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

"Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI:

"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,

Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.

"Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:

"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNACAK DUALAR NEDİR?
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

SINAVDA KOLAYLIK DUASI
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

SINAV DUASI NEDİR?
Sınav duası; sınav öncesi, sınavda başarı sağlamak, hafızayı kuvvetlendirmek, unutkanlığı azaltmak için okunan çeşitli dualardır. Sınava günler öncesinden çalışarak fiziki duasını yerine getiren öğrenciler, sınav duası ile kavli dualarını yapmak istiyorlar.Peki sınav duası nelerdir? Ne zaman, hangileri, ne için okunmalı?

ZİHİN AÇIKLIĞI DUASI
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1).

İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in.(2) İnna fetahna leke fethan mubina.

HZ MUSA'NIN DUASI: RABBİŞRAHLİ DUASI
Türkçe okunuşu ve anlamı; Rabbim göğsümü genişlet işimi kolaylaştır ve dilimin bağını çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Olarak Türkçe tercüme edilmektedir. Arapça okunuşu ise;Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdaten min lisani yefgahu gavli. Şeklinde okunmaktadır.

Sınava girmeden okunacak dualar nelerdir? YKS-TYT-AYT-YDT üniversite sınavlarına girmeden önce okunacak dualar ve meali! Sınav duası hangisi?

SINAV ÖNCESİ, SINAVDA OKUNACAK DUALAR
Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız''

Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI:"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

SINAV BAŞARI DUASI
Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

SINAV DUASI
"Allâahümme salli alâ seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr." AMİN.

Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin. AMİN.

Sınava gireceklerin bu duayı 7 kere okuması, sınavda işini kolaylaştırır. Ayrıca; "Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî" ayeti kerimeyi sınava girmeden önce 11 defa okumak sınavda sorulan her soruya rahatlıkla yanıt verebilmenizi sağlayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

AdminAdmin