SİYASET
Giriş Tarihi : 09-02-2021 14:09   Güncelleme : 09-02-2021 14:09

Esenler Belediyesi sıçrama tahtası mı?

Esenler Belediyesinde açıktan atama yoluyla özel kalem müdürlüğü kadrosuna alınan, burada 7 ay 11 gün çalıştıktan sonra EPDK üyeliğine atanan şahıs kim?

Esenler Belediyesi sıçrama tahtası mı?

 

 

 

Sayıştay, İstanbul Esenler Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazılarının sınavsız diğer memuriyet kadrolarına geçirildiği ve bu şekilde özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığını tespit etti.  

Konuyla ilgili yazılı soru önergesi hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Bu şekilde devlet memurluğuna açıktan atanan 19 kişiden 18’inin 1 yıldan az süre görev yaptığı, 9’unun başka kurumlara geçiş yaptığı, bunlardan birinin Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu (EPDK) üyesi olarak atandığı, yine bunlardan birinin mimar, bir diğerinin biyolog kadrosuna atandığı, 8’inin atanmasında Bakanlık izninin alınmadığı; bu şekilde Belediyelere tanınan özel kalem müdürlüğüne açıktan memur atama hakkının, devlet memurluğuna girişteki sınav ve liyakat şartının aşılması için yol olarak kullanılarak istismar edildiği anlaşılmaktadır.” dedi. 

SORUŞTURMA AÇILMALI 

Esenler Belediyesi’nin; bu uygulamalarıyla Anayasada belirtilen “kişilerin kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik” ilkelerini çiğnediğini, 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen memuriyete almada sınav şartını ortadan kaldırdığını, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03.06.2009 tarihli Genelgesinde belirtilen özel kalem müdürlüğüne açıktan atama yapılması için aranan “bir seçim döneminde çalışabilecek nitelikte olması” ve Bakanlık’tan izin alma şartlarını yerine getirmediğini belirten Bekaroğlu, 2009’dan bu yana aynı belediye başkanının görev yaptığı Esenler Belediyesinin, istisnai olması gereken özel kalem müdürlüğüne açıktan atama hakkını; Genelgeleri, Yasaları ve Anayasayı çiğnemek için yol olarak kullanıp istismar ettiğini ve bunu alışkanlık haline getirdiğini ve bunların soruşturulması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu sorularına cevap istedi: 

  1. Esenler Belediyesi, Anayasa’da belirtilen eşitlik ilkelerini neden ihlal etmektedir? 
  2. Esenler Belediyesinde açıktan atama yapma yoluyla sınavsız olarak devlet memurluğuna alınan bu 19 kişi kimdir? Bunlara hangi özelliklerinden dolayı Anayasayı çiğnemek uğruna ayrıcalık tanınmıştır? 
  3. Esenler Belediyesinde açıktan atama yapma yoluyla sınavsız olarak özel kalem müdürlüğüne atanıp, bu görevde 7 ay 11 gün görev yaptıktan sonra Enerji Piyasası Denetleme Kuruluna Kurul üyesi olarak atanan şahıs kimdir? O şahsın Esenler Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne atanma işlemi, EPDK Kurul üyeliğine atanması için gerekli olan bazı şartların tamamlanması amacıyla mı yapılmıştır? 
  4. Özel kalem müdürlüğüne açıktan atama yapma hakkının; memuriyete sınavsız giriş için yol olarak kullanıldığı Esenler Belediyesinde konunun muhatapları hakkında inceleme ve soruşturma yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
  5. Binlerce genç memuriyete girmek için merkezi veya kurumsal düzeyde açılan sınavlara girerken; özel kalem müdürlüğü kadrolarına açıktan atama yoluyla sınavsız, şartsız olarak memuriyete alma uygulamalarının toplumdaki adalet duygusunu zedelediği muhakkaktır. Buna yol açan uygulamaların önüne geçilmesi için Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır?  
  6. Bu şekilde memuriyete alınan 19 kişiden 18’inin 1 yıldan az süreyle görev yaptığı özel kalem müdürlüğüne açıktan atanıp memuriyete alındıktan sonra başka pozisyonlara atanmak ya da kurum değiştirmek suretiyle Anayasanın, Yasaların ve Bakanlığınızca yayımlanan Genelgelerin dışına çıkılmasına yol açan Esenler Belediye Başkanı ve diğer ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?