RİZE
Giriş Tarihi : 20-11-2020 10:33   Güncelleme : 20-11-2020 10:33

DİSK Emekli Sen’den Uyarıyorum-sendikama dokunma” Eylemine Başladı

DİSK/Emekli-Sen Rize şube başkanı Osman Rakıcı Genel Merkez’ in genelgesi ile yapılması planlanan etkinlik bağlamında Temsilciliğimiz Esnaf, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partilerin bir kısmına Sendika olarak ziyaretlerde bulunulduklarını söyledi.

DİSK Emekli Sen’den Uyarıyorum-sendikama dokunma” Eylemine Başladı

 

 

Rakıcı açıklamasında, “Genel Merkezce sosyal medya üzerinden gönderilen “Uyarıyorum - Sendikama Dokunma” içerikli Bildiri çıktıları ziyaretimiz esnasında ilgililere dağıtım işlemine başlanmıştır. Ancak, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Rize Valiliği’ nin Covid-19 pandemi salgını ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde kısıtlama uygulamaları göz önüne alınarak ziyaretlerimiz kısa tutulmuştur.  Etkinlik sürecinde bildirilerin dağıtımı tamamlanmış ve gerçekleşen faaliyetin amacına ulaştığı kanaati oluşmuştur” dedi

Rakıcı, “Biz emekliler, yıllarca bu ülkeye artı-değer üretmiş, gerek üreterek gerekse vergileriyle bu ülkenin refahı için çaba göstermiş yurttaşlarız. Ne var ki; daha elimizin nasırı geçmeden, yuttuğumuz tebeşir tozları henüz damağımızda iken, ektiğimiz toprak mahsulü kalkmamışken, yalnızca emekli olduğumuz için ötekileştirilen, yok sayılan, açlığa, yoksulluğa ve hatta ölüme terk edilen yurttaşlarız. İşte tam da bu noktada, DİSK / Emekli-Sen; emeklilerin ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek amacıyla kurulmuş bir sendikadır. Bizler, DİSK Emekli-Sen olarak; Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret almanın. Emekli ücretlerinin sadece enflasyona endeksli değil; milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmesinin. Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için acilen bir intibak yasasının hayata geçirilmesinin, Emeklilikte yaşa takılanlar adı altında yaratılan sorunun bir an önce eşitlikçi bir biçimde çözüme kavuşturulmasının. Sağlık hizmetlerinde katkı payının kaldırılmasının ve kamusal sağlık hizmetinin sağlanmasının, Emeklilikte yaşayabileceğimiz güvenli çevre şartlarının oluşturulmasının, Toplumla ilişkilerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, Bizleri ilgilendiren her türlü politikanın hazırlanma sürecine aktif olarak katılmanın ve Tüm bunlar için toplu sözleşmeli sendikal hakkımızın tanınmasının mücadelesini veriyoruz” dedi.

  1. Emekli Sen Rize Şube Başkanı Osman rakıcı, “Bu mücadeleden vazgeçmeyi bir an olsun düşünmedik; düşünmeyeceğiz. Meşruiyetini 13 milyon emekli yurttaştan alan Emekli-Sen bütün dünya emeklileriyle omuz omuza insan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadele etmeye devam edecek! Emeğin ve alın terinin hakkını alana dek bir adım geri çekilmek yok! Yılgınlık yok! Ülkemizden ve emeğimizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi