RİZE
Giriş Tarihi : 02-03-2021 15:26   Güncelleme : 02-03-2021 15:26

DEVA İktidarında Türk Çiftçisi Rahat Nefes Alacak

DEVA Partisi Rize Merkez ilçe başkanı Ecz. Muhammet Avcı, Son zamanlarda marketlerdeki yangın herkesin malumu olduğunu ifade etti

DEVA İktidarında Türk Çiftçisi Rahat Nefes Alacak

 

 

DEVA Partisi Rize Merkez ilçe Başkanı Ecz. Muhammet Avcı açıklamasında, “Elbette gıda fiyatları tarım politikalarından ayrı düşünülemez. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir veriye göre 2020 yılında ülkemiz buğday ithalatında Çin’i de geride bırakarak 1. sıraya yükseldi. Peki, buğday üretmeye elverişli olan ülkemizde bu durum neden ortaya çıktı. Güneş mi açmadı, yağmur mu yağmadı, çiftçi mi ekmedi, biçmedi. Bir hükümet düşünün, köprüye yolcu hastaneye hasta garantisi veren ama çiftçiye ektiği ürünü kabul edilebilir bir fiyata alma garantisi veremeyen, buna uygun piyasa koşullarını sağlayamayan, yeterli destek veremeyen, ağır vergilerle üreticinin belini büken. 2021 bütçesinde faize 180 milyar TL ayrılırken tarıma ayrılan bütçe sadece 22 milyar TL. Sorun çiftçide, nakliyecide, fırında, manavda değil yanlış ve eksik tarım politikalarında” dedi.

DEVA Partisi iktidarında neler yapacaklarını da açıklayan Başkan Avcı, “Çiftçimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılacağız. Çiftçimizin ürettiği ürünü kendisi için kabul edilebilir bir fiyata satabileceği piyasa koşullarını sağlayacağız.  Mazot, gübre, ilaç, tohum gibi giderlerin çiftçimize maliyetlerini azaltacağız. Karmaşıklaşan destekleme sistemlerini sade, anlaşılır ve şeffaf hale getireceğiz. Çiftçimize destek verirken şeffaf olacağız. Ayrım yapmayacağız. Verilen desteklerin amacına uygun kullanımının takipçisi olacağız. Çiftçimize geri ödeme süresi en az 1 yıldan sonra başlamak üzere uzun vadeli ve düşük faizli, kolay erişilebilir kredi imkânları sağlayacağız. Tarım meslek liselerini yeniden açacağız. Bu liselerden mezun olan gençleri girişimci çiftçi projesi kapsamında hazine arazisi kiralama, girişim sermayesi sağlama, düşük faizli kredi gibi teşviklerle destekleyecek,  mesleğin gençleşmesini sağlayacağız. Tarım ve gıda sanayinde başta jeotermal enerji ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere yaşam standartlarını yükselteceğiz. Yerel tohumculuğu destekleyeceğiz.  Teknolojik imkânları tarımın geliştirilmesine sunacağız. Biyolojik ıslah, toprak analizi, mineral değerlendirmesi vb. konularda tarlaları, seraları ve üniversiteleri koordineli çalıştıracağız. Uzaktan algılama araçlarıyla verimlilik ve gelişim tespiti, yaygın sensör kullanımı gibi dijital tarım uygulamalarını destekleyeceğiz.” dedi

DEVA Partisi Rize merkez ilçe başkanı Ecz. Muhammet Avcı, “Tarladan sofraya uzanan değer zincirinde ortaya çıkan atıkları değerlendirerek maliyetleri azaltacağız. Türkiye Çiftçi ve Tarım Envanteri oluşturacağız. Türkiye Tarım Veri ve Bilgi Sistemini kurarak çiftçilerimizin ve ilgili diğer kesimlerin kullanımını açacağız. Hayvan kayıt, süt kayıt, çiftçi kayıt gibi tüm veri tabanları uygulamalarını entegre ederek tek kayıt sistemine geçeceğiz. “Şehir tarımı” konusunda çalışmalar yapacağız. Özellikle büyük şehirlerde atıl ve büyük alanları tarıma açacağız. Hafriyat izinlerinde üstteki nebati toprağın stok alanlarına taşınmasını zorunlu kılacağız. Karbon ayak izini en aza indireceğiz. Soğuk zincir altyapısını güçlendireceğiz. Tarımsal ticarette rekabet avantajı sağlayacak markalaşma, coğrafi işaret destekleri, nakliye destekleri ve raf ömrünü uzatacak paketleme ve ambalaj teknolojileri desteklerini uygulayacağız. Çevreye ve insan sağlığına zarar veren alternatiflerin kullanımını engelleyeceğiz. Tarım sektöründe kayıt dışılığın önüne geçeceğiz. Esnek çalışma ve sigorta destek modellerini uygulayacağız. Lisanslı depoculuk sistemini yaygınlaştıracağız. Tahıl harici ürünlerde de teşvik edeceğiz.  Sulamaya özel öncelik verecek, sulanabilir alanlarının genişletilmesi için gerekli yatırımlar hızla yapacağız.  Suyun verimli kullanılmasına yönelik desteklerimizi artıracağız.  Gıda bileşenleri, enteral beslenme, tıbbi aromatik yağların üretimi ve ticareti gibi yüksek katma değerli dış ticaretin söz konusu olduğu alanlarda altyapı ve eğitim desteği sağlayacağız. Bizler Türkiye’nin Deva’ sı Hazır derken slogan atmıyoruz. Gece gündüz bu ülkenin çiftçisi, öğrencisi, memuru, emeklisi nasıl daha yüksek yaşam standartlarına kavuşur diye çalışıyoruz. Kısır tartışmalara girmeden, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek hep birlikte daha güçlü daha güzel bir Türkiye için çalışacağız” dedi